INfo Aansluiting

 

Eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen kunnen instappen in de terugbetalingsregeling van kortdurende psychologische zorg in de eerste lijn.

Een samenwerkingsovereenkomst met Kwadraat kan zowel voor de zelfstandige psycholoog als met een organisatie.

 

Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen kreeg de opdracht in 2021 van de federale overheid om vanuit een public health perspectief, in haar regio de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg te realiseren. Het gaat om een nieuwe stap in de hervormingen van de Geestelijke Gezondheidszorgsector.

Er werd een nieuwe overeenkomst ondertekend.

De opdrachten zijn dan ook uitgebreid, een projectgroep concretiseert de verdere uitrol. We zetten in eerste plaats in op het verder aanbieden van individuele sessies in de eerstelijnspsychologische zorg, in het voorjaar wordt een concreter kader uitgewerkt om ook groepsaanbod en gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn aan te bieden.

Op provinciaal niveau werd ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle West-Vlaamse eerstelijnszones en netwerken geestelijke gezondheidszorg. Er is een werkgroep met vertegenwoordigers uit de ELZ, psychologenkringen en netwerken geestelijke gezondheidszorg.

 

Het netwerk is werkzaam in de regio Midden-West-Vlaanderen en omvat drie eerstelijnszones:

Eerstelijnszone Westhoek, eerstelijnszone Midden WVL en eerstelijnszone RITS.

Het gaat om de volgende gemeenten: Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Ledegem, Lichtervelde, Lo-Reninge, Meulebeke, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene, Zonnebeke.

 

Wij zoeken momenteel geen verdere kandidaten. Echter mag u steeds een mailtje sturen met uw interesse. We houden potentiële kandidaten bij, indien uitbreiding mogelijk blijkt.

Opdracht

De klinische psycholoog / orthopedagoog biedt op zelfstandige basis of in zijn organisatie eerstelijnspsychologische zorg. Het gaat hierbij om (een reeks van) kortdurende interventies waarbij twee of meer van volgende opdrachten worden uitgevoerd:

 • diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
 • algemene psychologische zorg;
 • oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
 • bevorderen van de zelfredzaamheid;
 • doorverwijzing bij complexe problematiek.

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

1. Volwassenen en ouderen; met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht (Eerstelijnspsychologische zorg binnen de Overeenkomst); met ernstigere psychische problemen of aandoeningen (omschreven als Gespecialiseerde psychologische zorg binnen de Overeenkomst).

De coördinatie mbt deze doelgroep wordt opgenomen door Hanna De Baecke.

Contactgegevens:
hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be
T: 0468 28 27 20

2. Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Ivm deze doelgroep zijn er specifieke afspraken. U kan kiezen om aanbod te voorzien voor kinderen en jongeren, naast ouderen en volwassenen. U heeft ook de mogelijkheid om enkel voor deze doelgroep in te tekenen.

De coördinatie mbt deze doelgroep wordt opgenomen door collega Timen Devolder. Indien u interesse heeft om bij dit netwerk aan te sluiten, neem dan rechtsreeks contact op.

Contactgegevens:
timen.devolder@wingg.be
T: 0486 12 11 14
www.wingg.be

Voorwaarden en verwachtingen

 

 • We zijn op zoek naar een master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie.
 • Minimaal drie jaar professionele ervaring als klinisch psycholoog of orthopedagoog. 
 • Ervaring in het werken met de hierboven beschreven doelgroep (resp. psychische problemen).
 • Ervaring, zowel theoretisch als praktisch, in de eerstelijns psychologische zorg.
 • Beschikken over een inzetbaarheid op weekbasis: minimum 8 uur. (kan gecombineerd worden met uren binnen een ander volwassen of kinder/jongeren netwerk)
 • Deelname aan intervisie georganiseerd door het Netwerk geestelijke gezondheid.
 • Deelname aan vorming aangaande vermaatschappelijking geestelijke gezondheid, met hierbij de werking van het Netwerk geestelijke gezondheid.

Naast deze voorwaarden bent u bereid:

 • om te werken met “evidence-based methodieken” passend binnen eerstelijnspsychologische zorg, zoals KOP-model (klachten; omstandigheden; persoonlijke stijl).
 • om elke cliënt uit het Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen op te nemen.
 • om samen te werken met diverse actoren uit het netwerk i.f.v. naadloze en gedeelde zorgtrajecten.
 • gebruik te maken van het functioneel bilan, in kader van zorgincontinuïteit en samenwerking.
 • om te werken op basis van een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Netwerk. Hierin wordt onder meer aangegeven dat het aanbod bestaat uit een beperkt aantal eerstelijns psychologische sessies.

Wat heeft het netwerk te bieden?

 

 • Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen is aangewezen op de financiering voorzien door de Federale Regering: specifieke regels in verband met het aanrekenen van opdrachten vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • De cliënt betaalt zelf ter plaatste 11 euro per sessie of 4 euro per sessie (bij verhoogde tegemoetkoming).
 • We bieden kwaliteitsvolle vorming en, professioneel begeleide, intervisie.
 • We bieden een website, telesecretariaat  en communicatieplatform aan, zodat cliënten en artsen vlot een afspraak kunnen maken, alsook vlotte uitwisseling onderling mogelijk is.
 • We engageren ons om locaties gesitueerd bij eerstelijnsactoren ter beschikking te stellen, en dit gespreid over het werkingsgebied.
 • We bieden de klinisch psycholoog / orthopedagoog de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het zorgvernieuwingsproces. Deze functie is een essentiële schakel tussen eerstelijnsactoren, zoals huisartsen, en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Je geeft mee vorm aan een geïntegreerde aanpak.

INTERESSE?

 

Gelieve het deelnameformulier en de benodigde bijlages te bezorgen aan hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be. Dit formulier geldt als aanvraag voor zowel zelfstandigen als organisaties. Behier hier de flowchart van een aanvraag.
 
 
 

Onder impuls van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, en in lijn met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ELP project wordt lokaal aangeboden in drie eerstelijnszones door

   

ELP2 © 2020 , all rights reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - website door KameleonPlus