Wat is EerstelijnsPsychologische Zorg? (ELP)

 

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor tussenkomt in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod. Per 12 maanden komt de cliënt in aanmerking voor een reeks sessies.
Voor de eerstelijnspsychologische functie gaat het om maximaal 8 individuele sessies, of maximaal 5 groepsessies. Er kan voor en/of na het groepsaanbod 1 individueel gesprek plaatsvinden. 
Voor de gespecialiseerde psychologische functie gaat het om gemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20) of maximaal 12 groepsessies . Er kan voor en/of na het groepssaanbod individueel 1 gesprek plaatsvinden.
 
Kostprijs van de sessie voor de cliënt:
Eerste gesprek is GRATIS!
Individuele sessies: 11 euro of 4 euro (recht op een verhoogde tegemoetkoming)
Groepsessies: 2,5 euro
 

Doelgroep

 

 1. Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Ivm de doelgroep ‘kinderen en jongeren’ is er een samenwerking tot stand gebracht met het provinciaal netwerk WINGG
 2. Volwassenen en ouderen met:
 • Een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht (Eerstelijnspsychologische functie binnen de Overeenkomst)
 • Ernstigere psychische problemen of aandoeningen (Gespecialiseerde psychologische functie binnen de Overeenkomst).
 • Prioritaire aandacht voor kwetsbare doelgroepen

  Kwetsbare gezinnen, Jongvolwassenen, Mensen met multimorbiditeit , Mensen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen inclusief personen met een mentale handicap, Medewerkers in gezondheidszorg en welzijn (= covid), Sociaal uitgesloten groepen, Zelfstandigen en loontrekkenden met risico tot arbeidsongeschiktheid, Mensen met langdurige klachten na een COVID-19 infectie, Mensen die een dierbare hebben verloren, Financieel kwetsbare groepen Ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen, Zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten en angststoornissen,  Mantelzorgers, Land- en tuinbouwers voornamelijk binnen regio ELZ Westhoek, Mensen met een migratie-achtergrond.


Verken ook gerust de website van surpluskwadraat die een mooie aanvulling kan zijn bij een traject van uw cliënt. Er is een aanbod van groepstherapie en vorming. Ook het komende groepsaanbod binnen de Overeenkomst zal hier bekend gemaakt worden onder 'therapiegroepen'.
 

Indicatoren EerstelijnsPsychologische functie
 • De cliënt heeft een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht
 • Het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de cliënt te verbeteren.
 • De cliënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
 • De cliënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De cliënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod gemotiveerd.
 • Ter info: aanbodzijde is gericht op preventie en promotie van de gezondheid- vroegdetectie- eigen capaciteiten en veerkracht versterken-evaluatie van de situatie- oriëntatie- professionele ondersteuning

Indicatoren Gespecialiseerde Psychologische functie

 • De cliënt heeft ernstigere psychische problemen of aandoeningen.
 • Het probleem waarvoor men hulp inschakelt is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de cliënt te verbeteren.
 • De cliënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
 • De cliënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De cliënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod gemotiveerd.
 • Ter info: aanbodzijde is gericht op psycho-diagnostiek- behandeling- oriëntatie- professionele ondersteuning

Doelstellingen

 

 • De toegankelijkheid en het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen versterken;
 • De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen;
 • De evolutie van probleem tot stoornis vermijden;
 • De preventie en vroeginterventie verbeteren.

 

Het aanbod kan face tot face of op afstand, individueel of in groep, in de privé praktijk of outreachend (vindplaats/ ter plaatse)

Welke regio?

 

Bij ELP kwadraat kan je een overzicht vinden van het huidige aanbod in de volgende gemeentes:

Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Ledegem, Lichtervelde, Lo-Reninge, Meulebeke, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene, Zonnebeke.

Komt jouw gemeente niet aan bod?

Bekijk het aan aanbod op de volgende websites:

Opmerking: ongeacht de woonplaats heeft de cliënt de vrije keuze om een afspraak in te plannen (vb: Cliënt X woont in Izegem en kan gerust naar Psycholoog X op gesprek te Roeselare)

Filosofie ELP

FOD Volksgezondheid

 

info-psy@health.fgov.be

Rijkinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): www.inami.fgov.be

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen: www.psy107.be

Onder impuls van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, en in lijn met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ELP project wordt lokaal aangeboden in drie eerstelijnszones door

   

ELP2 © 2020 , all rights reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - website door KameleonPlus